K prevencii sociálno-patologických javov bolo zamerané podujatie pod názvom Deti a paragrafy, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2017 v Základnej škole Podsadek. Nosná téma stretnutia riešila a ozrejmila dopúšťanie sa priestupkov a trestných činov na úseku školstva a agresivitu na školách. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 38 účastníkov. Hosťom podujatia bol Ing. kpt. Milan Ženčuch z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni.
PhDr. Alena Hriňáková