Podujatie pod názvom Každý deň bez násilia bolo zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov a uskutočnilo sa 16. marca 2017 v priestoroch Centra voľného času. Pri podujatí spolupracovali: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni a vedenie ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 35 účastníkov. Keďže deti nie vždy vhodne a zmysluplne využívajú svoje voľné chvíle, boli oboznámené s činnosťou Centra voľného času v oblasti pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. Hosťami podujatia z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni bol kpt. Ing. Milan Ženčuch z oddelenia prevencie. PhDr. Alena Hriňáková