Centrum voľného času v Starej Ľubovni, Asociácia centier voľného času SR v spolupráci so Strediskom voľného času Déčko, Náchod pripravili školenie pre pracovníkov s deťmi a mládežou. S kolegami zo Slovenska a Čiech sme sa stretli v Náchode (ČR) 7.- 11.10.2018. Okrem náchodského strediska voľného času Déčko sme navštívili aj Domy detí a mládeže v Hořiciach (Domeček), Novom Bydžove a Rychnove nad Kněžnou (Déčko), kde sme čerpali inšpirácie do našej práce. Absolvovali sme užitočné workshopy a prednášky, ktoré nám pomôžu byť ešte kreatívnejšími v našej práci. Školenie sa konalo s podporou grantového programu EU Erasmus+.