Je to už niekoľko rokov, čo niekomu skrsla pekná myšlienka stretnúť sa ako sa voľakedy stretávali naši predkovia na fašiangy. Aj tieto slová odzneli v utorok 13.2.2018 pri pochovávaní basy Rózy v parku na Námestí generála Štefánika v Starej Ľubovni, kde si malí, ale aj veľkí Ľubovňania prišli uctiť a prehlbovať tradíciu, ktorú naši predkovia tak pilne zachovávali. Ako každoročne, aj tohtoročné pochovávanie basy sa nieslo v tónoch dychovej hudby Ľubovnianky a folklórneho súboru Ľubovňanu. Spolu s Centrom voľného času toto tradičné podujatie organizovali mesto Stará Ľubovňa, Reštaurácia u Jeleňa, Mládežnícky parlament a Klub dôchodcov, ktoré pripravili chutné fašiangové dobroty. Čas veselosti, radosti a hojnosti sa už skončil, a tak želaním všetkých účastníkov podujatia bolo, aby pôstne obdobie ubehlo čo najrýchlejšie. /Mgr. Pavla Bačinská/