V CVČ sme 3.3.2017 privítali rodičov, starých rodičov i kamarátov detí, ktoré navštevujú záujmové útvary. Deti predviedli prácu v záujmových útvaroch. Spolu s vedúcimi si pripravili pekné tanečné vystúpenia, ktorými potešili divákov. Počas programu ich čakala aj sladká odmena pripravená na krúžku Varenie a pečenie. Veľkých úspech mal aj psík Dante z kynologického krúžku, ktorého predviedla deťom Mgr. Lenka Vašková. Tým sa deti naučili ako má pes poslúchať, aby slúžil svojmu pánovi. Veselí škôlkari nás potešili svojimi anglickými pesničkami. S tanečníkmi i tanečníčkami bolo veselo. Záverečný spoločný tanec sme si spolu dali s repete až 3- krát. V CVČ to dýchalo veselou rodinnou atmosférou. Deti ukázali svojim rodičom, čo ich baví a rozdávali radosť všetkým divákom. Verím, že nám deti zostanú verné a prídu v septembri aj so svojimi kamarátmi. Mgr. Veronika Pacoltová