Dňa 18.1.2017 sme privítali recitátorov na okresnej súťaži v prednese povestí „Šaliansky Maťko“. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Recitátori si boli navzájom silnou konkurenciou. Recitácia prebiehala na vysokej úrovni. Oslovili nás veľmi pekné recitátorské prevedenie s precíznou domácou prípravou. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať žiakov, ktorých nás budú reprezentovať na krajskom kole. Celé dopoludnie sa nieslo v umeleckej atmosfére a všetci s napätím čakali na slávnostné vyhodnotenie. Ocenené boli 1.-3.miesto a Čestné uznanie za výborný prednes si v každej kategórii odniesli traja recitátori. Ďakujeme porote, že dohliadala na recitátorov odborným očkom. Veríme, že aj v budúcom roku sa stretneme v tak hojnom počte. Na krajskom kole nás budú reprezentovať: Anna Kalakajová (ZŠ Ľubotín), Monika Tomusová (ZŠ Komenského), Katarína Chmeliarová (ZŠ Plavnica). Držíme palce!