5.5.2016 sa v našom CVČ uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. 12 súťažiacich bolo rovnomerne rozdelených do 3 kategórií (1.-3. roč. ZŠ, 4.-6. roč. ZŠ a 7.-9.roč. ZŠ). Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 7.6.2016 v PKO v Prešov postúpili z 1. kategórie Lucia Mária Česelková, zastupujúca ZUŠ Jána Melkoviča, z 2. kategórie Laura Blažovská zo ZŠ Levočská a z 3. kategórie Andrea Haladejová zo ZŠ s MŠ Jakubany. Postupujúcim držíme palce! :-)