Dňa 3.5.2018 sa Centrom voľného času niesol ľudový spev žiakov 1.-9. ročníka ZŠ a ZUŠ. Každoročne organizovaná okresná súťaž Slávik Slovenska bola v zastúpení 21 žiakov okresu Stará Ľubovňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách:
1. kategória: 1.-3. ročník
2. kategória: 4.-6. ročník
3. kategória: 7.-9. ročník

Súťažiaci boli v každej kategórií zvlášť hodnotení odbornou porotou, ktorá z každej kategórie určila prvé tri miesta. Suťažiaci umiestnení na prvých miestach tak získali postup na krajské kolo.

Výsledky súťaže:
l. kategória (1.-3. ročník)
1. miesto: Liana Filičková (ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie)
2. miesto: Terézia Kopčáková (ZUŠ Jána Melkoviča, SĽ)
3. miesto: Daniela Tomková (ZŠ Komenského, SĽ)

II. kategória (4.-6. ročník)
1. miesto: Liana Hutníková (ZUŠ Jána Melkoviča, SĽ)
2. miesto: Laura Konkoľová (ZŠ Komenského, SĽ)
3. miesto: Lucia Mária Česelková (ZUŠ Jána Melkoviča, SĽ), Katarína Selepová (ZŠ Komenského, SĽ)

III. kategória (7.-9. ročník)
1. miesto: Pavol Jozafát Székely (ZUŠ Jána Melkoviča, SĽ)
2. miesto: Ema Hlinková (ZUŠ Jána Melkoviča, SĽ)
3. miesto: Laura Blažovská (ZŠ Levočská, SĽ)


Ani neumiestnení domov neodišli naprázdno, ale získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou. Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce.  /Mgr. Pavla Bačinská/