Netradičné stretnutie turistov s Mikulášom v lesoparku sa uskutočnilo tohto roku o niekoľko dní skôr, už 3. decembra 2016. Podujatie organizovalo tunajšie Centrum voľného času v spolupráci so ŠKM-OT.

Po príchode do lesoparku nás čakal rozprávkový les, poriadna snehová nádielka umocnila Mikulášsku atmosféru. V lesoparku bol pripravený strom plný sladkých prekvapení, strom šťastia a želaní. Pri stromčeku si každý účastník mohol želať, čo by chcel nájsť na Vianoce pod stromčekom. V lesoparku sa zišlo vyše 150 priaznivcov pešej turistiky, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša so svojou družinou. Išlo prevažne o turistov z mestských škôl, Novej Ľubovne, Ľubotína, Plavča, Jarabiny. Prišli aj rodiny s deťmi, a samozrejme, stretnutie s Mikulášom si nenechali ujsť ani členovia záujmových útvarov z Centra voľného času a ŠKM-OT. Po pokriku „Mikuláš, Mikuláš príď medzi nás“ sa z lesíka k nám za hlasu zvonov približoval Mikuláš so svojim sprievodom, s anjelikmi a čertmi. Tento rok prišiel Mikuláš so svojim sprievodom netradične- na bežkách. Okrem Mikuláša sa priaznivcom turistiky prihovoril v dialógu aj Lucifer. Moderným príhovorom rozosmiali malých, ale aj starších účastníkov podujatia. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt, ktoré po mikulášskom tanci porozdávali deťom. Balíček navyše dostali aj deti, ktoré zaspievali alebo zarecitovali s mikulášskou tematikou. Čerti a anjeli si chvíľu s deťmi zašantili, ohriali sa pri ohníku, kde si zároveň opiekli chutnú slaninku, či špekáčik. Po opekaní nás čakala ešte jedna milá povinnosť, a to zistiť výhercov, ktorí správne vylúštili turistickú sazku. Turistická sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické oddiely mládeže a žiakov v okrese.

Do riešenia turistickej sazky sa zapojili ZŠ Levočská ul., Gymnázium T. Vansovej, ZŠ Nová Ľubovňa, ZŠ Mníšek nad/Popradom, ZŠ Za vodou, ZŠ Jarabina, ZŠ Veľký Lipník, ZŠ Komenského ul., ZŠ Ľubotín, ZŠ Chmeľnica, ZŠ Plavnica, ZŠ Jakubany, ZŠ Kamienka, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, ZŠ sv. Cyrila a Metoda a členovia záujmových útvarov pri centre voľného času.

Turistickú sazku riešilo 769 detí, z toho 442 malo všetky odpovede správne a dostali sa do zlosovacieho osudia, z ktorého sme vylosovali turistické sazky s týmito menami:
Sofia Šofranková – ZŠ Ľubotín, Július Gontkovský – ZŠ s MŠ Jarabina, Gabriela Mačugová – Plávanie začiatočníci CVČ, Miriam Kopčáková – ŽŠ Levočská, Jessika Alexová – ZŠ Komenského, Klára Kmečová – ZŠ Nová Ľubovňa, Viktória Gladžáková – ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Karin Čarnotová – ZŠ s MŠ Veľký Lipník, Erik Ondřich – Levočská 6, SL, Soňa Hlaváčová – Za vodou 14, SL.
Losovanie sa konalo pod dozorom detského notára Adama Matfiaka zo Sulína, ktorý dohliadol nad správnosťou losovania a skonštatoval, že všetko prebehlo podľa pravidiel losovania.

Prosíme výhercov, aby si ceny prišli prevziať do centra voľného času.
Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ Ján Staš a ceny za turistickú sazku sponzoroval ŠKM – odbor turistiky v Starej Ľubovni.
V závere podujatia sa deti rozpŕchli v areáli lesoparku, kde hľadali ukryté poklady.
PhDr. Alena Hriňáková – CVČ