Dňa 22.3.2017 sa v Centre voľného času ako každoročne organizovala súťaž Talent najmenších, na ktorej sa stretli žiaci 1. a 2. ročníka z 15 základných škôl okresu Stará Ľubovňa. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, a to v kategórií spevu a prednesu, ktoré sa ďalej členili na podkategóriu 1. ročníka a 2. ročníka. Malí speváčikovia a prednášatelia boli zvlášť hodnotení odbornou porotou, ktorá to ako každoročne, mala s vyhodnotením dosť náročné.
V kategórií spevu 1. ročníka:
1. miesto- Denis Zamiška (ZŠ s MŠ Kolačkov)
2. miesto- Natália Fudalyová (ZŠ s MŠ Podolínec)
3. miesto- Kristína Vaľková (ZŠ s MŠ Jakubany)
V kategorií spevu 2. ročníka
1. miesto- Karin Havrilová (ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie)
2. miesto- Veronika Zamišková (ZŠ s MŠ Kolačkov)
3. miesto- Katarína Filičková (ZŠ Komenského, SĽ)
V kategórií prednesu 1. ročníka:
1. miesto- Adam Jozefík (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, SĽ)
2. miesto- Karol Chmeliar (ZŠ s MŠ Plavnica)
3. miesto- Kristína Vaľková (ZŠ s MŠ Jakubany)
V kategorií prednesu 2. ročníka:
1. miesto- Soňa Čandíková (ZŠ Levočská, SĽ)
2. miesto- Adrián Pariľák (ZŠ s MŠ Čirč)
3. miesto- Simona Fidermáková (ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom)
Ani neumiestnení domov neodišli naprázdno, ale získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou. Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme opäť o rok. /Bc. Pavla Bačinská/