Dňa 23.3.2016 sa v Centre voľného času ako každoročne organizovala súťaž Talent najmenších, na ktorej sa stretli žiaci 1. a 2. ročníka zo 16 základných škôl okresu Stará Ľubovňa. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, a to v kategórií spevu a prednesu , ktoré sa ďalej členili na podkategóriu 1. ročníka a 2. ročníka. Malí speváčikovia a prednášatelia boli zvlášť hodnotení odbornou porotou, ktorá to tohto roku mala s vyhodnotením dosť náročné a čom svedčia aj viaceré umiestnenia. V kategórií spevu 1. ročníka 1. miesto obsadila Katarína Filičková, 2. miesto Martina Mačugová a 3. miesto Ľubomír Lebek. Čo sa týka spevu 2. ročníka, 1. miesto obsadila Štefánia Rybovičová, 2. miesto Sandra Plavnická a 3. miesto Anna Cimbalistová. V kategórií prednesu 1. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Eliška Barlíková, na 2. mieste Viktória Palubová a na 3. mieste Janka Hajdu. V prednese 2. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Klaudia Šulíková, na 2. mieste Anastázia Šimková a Ema Jeleňová a na 3. mieste Tina Strenková, Dorota Landorová a Tadeáš Matfiak. Ani neumiestnení domov neodišli naprázdno, ale získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou, kde sa medzi mini tešil aj čestnému uznaniu Pavol Oračko za výbornú hru na akordeóne. Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme opäť o rok. /Bc. Pavla Bačinská/