Dňa 7.12.2016 zorganizovalo CVČ v spolupráci s Ateliérom kvetov Clivia a Provinčným domom súťaž vo vianočnom aranžovaní. Súťažiaci sa na súťaž aktívne pripravovali, čo bolo vidieť aj na ich prácach. Do súťaže sa zapojilo 5 škôl. Súťažiaci mali rôzne kreatívne nápady. Súťažiaci pracovali pod dohľadom odbornej poroty v zložení: p. Janka Garčárová, Mgr. Veronika Pacoltová, PhDr. Alena Hriňáková. Súťažiacich prišli podporiť aj návštevníci výstavy „Vianoce s Cliviou“. Z 13 súťažiacich boli ocenení 3 a to na 1. mieste sa umiestnil súťažiaci – František Irha zo ZŠ s MŠ KP Haligovce, 2. miesto obsadila súťažiacia –Stanislava Fidermaková zo ZŠ Jakubany, 3. miesto obsadila súťažiaca – Jana Malachovská zo ZŠ Komenského, SL. Všetci súťažiaci boli ocenení malou pozornosťou a pochvalou. Ceny do súťaže venoval Ateliér kvetov Clivia – p. Janka Garčárová.