Centrum voľného času sa opäť spolupodieľalo na príprave a realizácii akcie Zóny bez peňazí, ktorá sa uskutočnila 16.4.2016 od 14. hod. do 17. hod. v Dome Kultúry v Starej Ľubovni. Celá táto akcia sa niesla v duchu príjemnej a vďačnej atmosféry, kde sa ľudia navzájom obdarovávali, prinášali a odnášali si zo sebou rôzne predmety a veci, z ktorých sa nesmierne tešili. Priateľská atmosféra, príjemná hudba, rozvoniavajúci čaj, čerstvo upečené koláčiky, výroba rôznych dekoratívnych ozdôb, darovanie a vymieňanie vecí a v neposlednom rade šantenie detí, to všetko vystihovalo tento krásny slnečný odpoludňajší čas. Vymenilo, darovalo a odovzdalo sa veľa vecí, ktoré veríme, že pomohli a urobili obrovskú radosť. Ostatné zanechané veci taktiež našli svoje uplatnenie v rôznych charitných, sociálnych a krízových zariadeniach, kde po akcii poputovali. Bola to veľmi milá a vydarená akcia. Ďakujeme všetkým zúčastneným sa na tejto akcii. /Pavla Bačinská/