Kalendár podujatí - marec 2019

 • Pochovávanie basy

  5.3.2019
  Zodpovedná vedúca: Bc. Pavla Bačinská, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Námestie Generála Štefánika /pri pošte/
 • Talent najmenších

  20.3.2019
  Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, CVČ Stará Ľubovňa
  súťaž Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Živá knižnica

  23.3.2019
  Zodpovedná osoba: Mládežnícky parlament pri CVČ Stará ľubovňa
  výchova Centrum voľného času Stará Ľubovňa