Živá knižnica

Typ podujatia:
výchova
Miesto podujatia:
Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Dátum konania:
28.03.2018
Čas:
09.00 - 14.00

Zodpovedná osoba: PhDr. Marta Hanečáková, PhD. CVČ Stará Ľubovňa

Zodpovedná osoba: PhDr. Marta Hanečáková, CVČ, Stará Ľubovňa, Mládežnícky parlament SĽ
Stretnutie s (ne)známymi osobnosťami z rôznych oblastí, prostredníctvom osobného stretnutia, prezentácie a workshopov predstaviť ich životný príbeh.
Viac info: www.mpsl.sk