Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 09/2018 30.9.2018 Zoznam faktúr za 09/2018 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201822 27.9.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201820 13.9.2018 Zmluva o používaní a vydaní kariet VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava25    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201821 13.9.2018 Dohoda č.135 Okresný úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201819 10.9.2018 Dohoda o spolupráci Okresný úrad Prešov    
Detail Faktúra došlá 08/2018 31.8.2018 Zoznam faktúr za 08 /2018 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201818 27.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie AVF AVF, Grőslingová 53, Bratislava    
Detail Faktúra došlá 07/2018 31.7.2018 Zoznam faktúr za 07/2018 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201817 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí služby Ľubovnianske múzeum-hrad    
Detail Faktúra došlá 06/2018 30.6.2018 Zoznam faktúr za 06/2018 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201816 29.6.2018 Dohoda o poskytnutí fin.prostriedku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201814 14.6.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201815 14.6.2018 Dodatok k zmluve Prvá internetová, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201812 13.6.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201813 13.6.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201811 11.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR MK SR, Námestie SNP č.33, Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201810 7.6.2018 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské nivy44/2, BA    
Detail Faktúra došlá 05/2018 31.5.2018 Zoznam faktúr za 05/2018 viď príloha    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201809 30.5.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201808 23.5.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. Košice