22.-26.7.2019 - PRÍMESTSKÁ DETSKÁ REKREÁCIA - IV. turnus

Program na IV. turnus 22.-26.7.2019 - "ZVIERATKOVO"
Prihlásiť môžete svoje dieťa na detskú rekreáciu s dennou dochádzkou do 6 do 12 rokov. Organizátorom je Centrum voľného času v Starej Ľubovni.  Poplatok na jedno dieťa je 60,- € pre členov CVČ a 80,- € pre nečlenov CVČ. Poplatok v prvom turnuse - 4 dni- je 48,- € pre členov CVČ a 64,- € pre nečlenov CVČ. V poplatku je zahrnutá úhrada na dopravu, poistné, vstupné, obed v mieste, kde sa nachádzame, občerstvenie, ceny na súťaže, pomôcky. Ak dieťa na rekreáciu z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámite najneskôr do nástupu rekreácie, bude Vám poplatok vrátený. Storno poplatok činí 5,- €. Činnosť detí prebieha od 8.00 – 16.00 h, pri výletoch sú možné zmeny, o ktorých budete vopred informovaní podľa programu. Rodič si každý deň v stanovenom termíne vyzdvihne dieťa v CVČ (alebo podľa programu).
Dieťa do tábora potrebuje: športové oblečenie, vhodnú obuv, dáždnik alebo pršiplášť, šiltovku / čiapku, dostatok tekutín, desiatu, preukaz poistenca (alebo jeho kópiu), v prípade veľkých horúčav ochranné krémy, plavky, uterák.

Program tábora je zameraný na:
- športové súťaže
- turistické vychádzky
- výlet Aquacity v každom turnuse
- spoznávanie tradícií, kultúrnych a historických miest
- workshopy
- outdoorové hry
- kreatívne dielne
+ darček

Ďalej ponúkame tieto turnusy detskej prímestskej rekreácie.
I. turnus, 1.-4.7.2019              Cesta do trinástej komnaty
II. turnus - 8.-12.7.2019            Za hudbou lesa
III. turnus - 15.-19.7.2019           Hurá leto
IV. turnus - 22.-26.7.2019          Zvieratkovo - zameraný na tradičné remeslá a starostlivosť o gazdovstvo priamo v Skanzene v Starej Ľubovni. Pre Zvieratkovo je počet obmedzený na 20 účastníkov!!!
V. turnus - 28.7. - 2.8.2019           Výskumníci

 

PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ AŽ PO ZAPLATENÍ POPLATKU !

K stiahnutiu