Šaliansky Maťko 2018

Dňa 17.1.2018 sme privítali 33 recitátorov na okresnej súťaži v prednese povestí „Šaliansky Maťko“. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Recitátori si boli navzájom silnou konkurenciou. Recitácia prebiehala na vysokej úrovni. Oslovilo nás veľmi pekné recitátorské prevedenie s precíznou domácou prípravou. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať žiakov, ktorých nás budú reprezentovať na krajskom kole. Celé dopoludnie sa nieslo v umeleckej atmosfére a všetci s napätím čakali na slávnostné vyhodnotenie. Ocenení boli súťažiaci na prvých 3 miestach, kde víťazi prvých miest v jednotlivých kategoriách súčasne postúpili do krajského kola. Ostatní súťažiaci získali Čestné uznanie za výborný prednes. Ďakujeme porote, že dohliadala na recitátorov svojím odborným očkom. Veríme, že aj v budúcom roku sa stretneme v tak hojnom počte. Na krajskom kole nás budú reprezentovať v 1.kategorii Soňa Čandíková (ZŠ Levočská, SĽ), v 2. kategórii Ema Jeleňová (ZUŠ Jána Melkoviča, SĽ) a v 3.kategorii Katarína Melcherová (ZUŠ Jána Melkoviča, SĽ).
Držíme palce!