Slávik Slovenska - 3.5.2017

Dňa 3.5.2017 sa Centrom voľného času niesol ľudový spev žiakov 1.-9. ročníka ZŠ a ZUŠ. Každoročne organizovaná okresná súťaž Slávik Slovenska bola v zastúpení 13 žiakov okresu Stará Ľubovňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách:
1. kategória: 1.-3. ročník
2. kategória: 4.-6. ročník
3. kategória: 7.-9. ročník

Súťažiaci boli v každej kategórií zvlášť hodnotení odbornou porotou, ktorá z každej kategórie určila prvé tri miesta. Suťažiaci umiestnení na prvých miestach tak získali postup na krajské kolo.

1. kategória:
1. miesto- Elena Vojteková (ZUŠ Melkoviča, SĽ)
2. miesto- Sandra Plavnická (ZUŠ Melkoviča, SĽ)
3. miesto- Tadeáš Pompa (ZŠ Za vodou, SĽ)

2. kategória:
1. miesto- Ema Hlinková (ZUŠ Melkoviča, SĽ)
2. miesto- Pavol Jozafát Székely (ZUŠ Melkoviča, SĽ)
3. miesto- Katarína Selepová (ZŠ Komenského, SĽ)

3. kategória:
1. miesto- Ivona Vislocká (ZUŠ Melkoviča, SĽ)
2. miesto- Dorota Zamišková (ZŠ Levočská, SĽ)
3. miesto- bez umiestnenia

Ani neumiestnení domov neodišli naprázdno, ale získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou. Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce.  /Bc. Pavla Bačinská/