Stretnutie s Mikulášom v lesoparku - 2.12.2017

Netradičné stretnutie turistov s Mikulášom v lesoparku sa uskutočnilo tohto roku o niekoľko dní skôr, už 2. decembra 2017. Podujatie organizovalo tunajšie Centrum voľného času v spolupráci so ŠKM-OT.

Po príchode do lesoparku nás čakal rozprávkový les. Snehová nádielka umocnila pravú Mikulášsku atmosféru. V lesoparku bol pripravený strom plný sladkých prekvapení, strom šťastia a želaní. Pri stromčeku si každý účastník mohol želať, čo by chcel nájsť na Vianoce pod stromčekom. V lesoparku sa zišlo vyše 160 priaznivcov pešej turistiky, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. Išlo prevažne o turistov z mestských škôl, Novej Ľubovne, Plavnice, Jarabiny ale prišli aj turisti z Košíc, Lipian, či Sabinova. Do lesoparku zavítali aj rodiny s deťmi, a samozrejme, stretnutie s Mikulášom si nenechali ujsť ani členovia záujmových útvarov z Centra voľného času a ŠKM-OT. Po pokriku „Mikuláš, Mikuláš príď medzi nás“ sa z lesíka k nám za hlasu zvonov približoval Mikuláš. Neprišiel on veru sám, anjelskú ale aj čertovskú pomoc si so sebou vzal. Deťom sa netradične ako prvý prihovoril Lucifer, ktorý odovzdal slovo Mikulášovi. Moderným príhovorom rozosmiali malých, ale aj starších účastníkov podujatia. Radosť, očakávanie aj prekvapenie, to všetko sa dalo čítať z detských tváričiek. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt. Deti si pekné básničky a pesničky pripravili a Mikuláša potešili. Čerti a anjeli si chvíľu s deťmi zašantili, ohriali sa pri ohníku, kde si zároveň opiekli chutnú slaninku, či špekáčik. Po opekaní nás čakala ešte jedna milá povinnosť, a to zistiť výhercov, ktorí správne vylúštili turistickú sazku. Turistická sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické oddiely mládeže a žiakov v okrese.

Do riešenia turistickej sazky sa zapojili ZŠ Levočská ul., Gymnázium T. Vansovej, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ Mníšek nad/Popradom, ZŠ Za vodou, ZŠ s MŠ Jarabina, ZŠ s MŠ Veľký Lipník, ZŠ Komenského ul., ZŠ s MŠ Ľubotín, ZŠ s MŠ Plavnica, ZŠ s MŠ Jakubany, ZŠ s MŠ Kamienka, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, SPŠE a členovia záujmových útvarov pri centre voľného času.

Turistickú sazku riešilo 712 detí, z toho 429 malo všetky odpovede správne a dostali sa do zlosovacieho osudia, z ktorého sme vylosovali turistické sazky s týmito menami:
Dominik Bialončík – ZŠ s MŠ Veľký Lipník, Marek Židovský - ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, Monika Bartkovská – ZŠ s MŠ Veľký Lipník, Melánia Jurščáková – ZŠ s MŠ Veľký Lipník, Sofia Malastová - ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, Katarína Pilatová – ZŠ Levočská SL, Sofia Györiová – ZÚ Plávanie pokročilí, Ema Imrichová - ZŠ s MŠ Mníšek nad/Popradom, Dominika Irhová - Obchodná akadémia SL, Šimon Pjaták – ZŠ s MŠ Plavnica.
Losovanie sa konalo pod dozorom detskej notárky Márie Kyšelovej z Plavnice, ktorá dohliadala nad správnosťou losovania a skonštatovala, že všetko prebehlo podľa pravidiel losovania.
Prosíme výhercov, aby si ceny prišli prevziať do centra voľného času.
Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ Ján Staš a ceny za turistickú sazku sponzoroval ŠKM – odbor turistiky v Starej Ľubovni.
V závere podujatia sa deti rozpŕchli v areáli lesoparku, kde hľadali ukryté poklady.
PhDr. Alena Hriňáková – CVČ