20.2.2019 (streda) o 13.00 h - ESA Z PRALESA (cena 2€)

22. 2.2019 (piatok) o 13.00 h - Asterix: Sídliskov bohov (cena 2€)