Jazyková príprava pre materské školy

Jazyková príprava pre materské školy

Veková skupina: 5-6 ročné deti MŠ /predškoláci /
Vedúca ZÚ: Paulína Vitovičová, pracovníčka CVČ
Termín činnosti: október bežný rok až máj nasledujúci kalendárny rok, 1 x týždenne, deň v týždni podľa dohody s vedením MŠ
Činnosť: Spoznávať cudzí jazyk prirodzeným spôsobom pre dieťa- prostredníctvom hier, piesní, riekaniek, čím si dieťa vytvára pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka.