Kalendár podujatí - 16.09.2019

  • DAD 1

    16.9.2019
    Zodpovedná osoba: Mgr. Pacoltová Veronika, CVČ Stará Ľubovňa
    voľný čas Centrum voľného času Stará Ľubovňa