Kalendár podujatí - 17.09.2019

  • DAD 2

    17.9.2019
    Zodpovedná osoba: Mgr. Pacoltová Veronika, CVČ Stará Ľubovňa
    kultúra Centrum voľného času Stará Ľubovňa