Kalendár podujatí - október 2019

 • FGC TOUR

  1.10.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., CVČ Stará Ľubovňa a Martin Barnovský
  prezentácia Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Cezpoľný beh - okresné kolo

  3.10.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport
 • Cyklostopy

  4.10.2019 - 6.10.2019
  šport
 • Cezpoľný beh - krajské kolo

  8.10.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport
 • Medzinárodná výmena mládeže - NEVER GIVE UP

  16.10.2019 - 22.10.2019
  Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, Kristína Poperníková, CVČ Stará Ľubovňa
  prezentácia
 • Lampiónový sprievod

  30.10.2019
  Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, pracovníčka CVČ
  spoločenské Mesto Stará Ľubovňa