Kalendár podujatí - november 2019

 • Vŕbová píšťalka

  14.11.2019
  Zodpovedná osoba: Mgr. Pacoltová Veronika, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Majstrovstvá okresu v bleskovom šachu

  21.11.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • KILO

  24.11.2019 - 4.12.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., CVČ Stará Ľubovňa a MPSL
  charita Mesto Stará Ľubovňa
 • Na Ondreja

  28.11.2019
  zábava
 • Deň dobrovoľníkov

  29.11.2019
  Zodpovedná osoba: Jolana Sarnecká, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava Centrum voľného času Stará Ľubovňa