Sokoliarstvo a príroda

Veková skupina1.-9. ročník ZŠ, SŠ
Poplatok10 € ročne
Vedúci Ing. Hubert Pilát, Sokoliari majstra Vagana - externý pracovník CVČ
MiestoCVČ Stará Ľubovňa

Činnosť: Zameraná na pobyt vonku, spoznávanie života lesa, lesných zvierat, práca s dravcami, starostlivosť o dravce, návšteva poľovníckych podujatí, spoznávanie nových kamarátov.

K stiahnutiu

Prihláška na krúžok - formulár

Vyberte fotokópiu vyplneného tlačiva Prihláška na krúžok v školskom roku 2021/2022

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist