Klub pre seniorov – počítačové zručnosti

Klub pre seniorov – počítačové zručnosti

Veková skupina: seniori
Vedúci klubu: Pavel Mrug, zamestnanec CVČ
Termín: 2 vyučovacie hodiny týždenne po vzájomnej dohode
Činnosť: Klub pre seniorov – počítačové zručnosti je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Nepredpokladajú sa žiadne skúsenosti ani znalosti z oblasti počítačov. Počas krúžku účastníci získajú vedomosti potrebné k bežnej užívateľskej práci s počítačom, operačným systémom Microsoft Windows, s internetom a e-mailom a veľmi obľúbenými a používanými aplikáciami Microsoft Word a Microsoft Excel + práca podľa vlastných požiadaviek.