Malá škola šachu

Malá škola šachu:

Veková skupina: ZŠ, SŠ
Vedúci ZÚ: Ing. Tovuu Batmend - externý pracovník CVČ
Miesto: CVČ – miestnosť č. 53
Deň a čas schôdzky: streda 15.00 – 17.00 h

Cieľom záujmového útvaru je naučiť záujemcov o túto kráľovskú hru pravidlám šachu, oboznámiť ich s chodom figúr, s terminológiou šachu, zapisovaním partii, objasniť im jednotlivé postupy a cibriť logické myslenie. Členovia záujmového útvaru si tieto schopnosti budú môcť overiť na súťažiach organizovaných CVČ ako Majstrovstvá okresu v šachu a Vianočný turnaj O KRÁĽA ŠACHU.