Malí výskumníci

Malí výskumníci

Veková skupina: 3.-6. ročník ZŠ
Vedúci ZÚ: Ing. Kristína Poperníková, pedagogická pracovníčka CVČ, vyštudovaná technická chemička
Termín: 2 vyučovacie hodiny týždenne po vzájomnej dohode
Činnosť: hravou formou si ukážeme a pochopíme prírodné (fyzikálne, chemické) zákony, pomocou jednoduchých a bezpečných (kuchynských) pokusov spoznáme vlastnosti rôznych látok, povenujeme sa aj recyklácií a vyrobíme si aj funkčné vynálezy.
Povinná výbava: otvorené hlavy novým možnostiam, vedomostiam a zručnostiam

„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“ (Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955)