Pátrači

Pátrači

Veková skupina:
Vedúci: Mgr. Veronika Pacoltová
Termín: 1x týždenne  utorok 14.30 do 16.00
Činnosť: Zameraná na skúmanie vedy a techniky, nových hier v prírode, orientáciu v teréne, získanie z vedomostí a kvízov.