Plávanie pre pokročilých

Plávanie pokročilí:

Veková skupina:
ZŠ, SŠ
Vedúci ZÚ: PhDr. Alena Hriňáková, Pedagogický pracovník CVČ
Miesto: Plaváreň Stará Ľubovňa
Deň a čas schôdzky: Dieťa si vyberie iba jeden deň v týždni, ktorý mu vyhovuje.
utorok – 14.00 h – 16.00 h
streda – 14.00 h – 16.00 h
štvrtok – 14.00 h – 16.00 h
piatok – 13.30 h – 15.30 h

Cieľom záujmového útvaru je osvojiť si bezpečnostné a hygienické predpisy, základné plavecké zručnosti, pôsobiť na zdravie, na zvýšenie telesnej výkonnosti a naučiť deti plávať dvoma až troma plaveckými spôsobmi. Starší žiaci sa zdokonalia vo všetkých plaveckých spôsoboch /prsia, kraul, znak/, vo vytrvalostnom plávaní, naučia sa záchranu topiaceho, skoky do vody, obrátky, štartový skok, lovenie predmetov, výdrž pod vodou a pod.

Povinná výbava: plavecké okuliare, čiapka nie je povinná