Plávanie

Plávanie:

Veková skupina:
 ZŠ, SŠ
Vedúci ZÚ: PhDr. Alena Hriňáková, Pedagogický pracovník CVČ
Miesto: Ľubovnianske kúpele, hotel Sorea 
Deň a čas schôdzky: Dieťa si vyberie iba jeden deň v týždni, ktorý mu vyhovuje.
utorok – 15.00 h – 16.30 h
streda – 15.30 h – 17.00 h
štvrtok – 15.30 h – 17.00 h

Cieľom záujmového útvaru je  oboznámiť deti so zásadami bezpečnosti, oboznámiť ich s prostriedkami plaveckého výcviku, so splývaním, s cvičeniami  na nácvik vznášania a splývania, s dýchaním, pohybovými hrami vo vode a oboznámením  sa s technikou a metodikou plaveckých spôsobov. Cieľom je pôsobiť na ich zdravie, zvýšiť telesnú výkonnosť plavcov a dodržiavať hygienické a bezpečnostné pokyny.

Povinná výbava: plavecké okuliare, čiapka nie je povinná

© 2022 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist