Kalendár podujatí

Talent najmenších

Typ podujatia:
súťaž
Miesto podujatia:
Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Dátum konania:
20.03.2019

Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, CVČ Stará Ľubovňa

Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, CVČ Stará Ľubovňa.
Súťaž v speve a prednese pre žiakov 1.-2. ročníka základných škôl.
Typ podujatia: súťaž
Miesto podujatia: CVČ Stará Ľubovňa
Popis podujatia: určené žiakom 1.-2.ročníka ZŠ