Kalendár podujatí

Štartujeme

Typ podujatia:
výchova
Miesto podujatia:
Kino Tatra Stará Ľubovňa
Dátum konania:
24.09.2019

Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa

Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
Otvorenie krúžkovej činnosti.
Typ podujatia: kultúra
Miesto podujatia: Kino Tatra Stará Ľubovňa
Popis podujatia: podujatie určené pre členov CVČ, oboznámenie s činnosťou Centra voľného času v Starej Ľubovni v oblasti pravidelnej, príležitostnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti. Losovanie výhercov, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy. Začiatok podujatia o 15.00 h.