Kalendár podujatí

Ľubovnianske strašidlá

Typ podujatia:
zábava
Miesto podujatia:
Mesto Stará Ľubovňa
Dátum konania:
26.09.2019

Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa

Sprievod mestom v strašidelných maskách, upálenie Gašpareka, vystúpenie pozvaných hostí.
Typ podujatia: kultúra
Miesto podujatia: Námestie sv. Mikuláša, hlavná tribúna
Popis podujatia: uchovávanie tradície v našom meste, ocenenie kreatívnych masiek, zraz masiek z radov detí, mládeže a dospelých o 19.00 h v centre voľného času

Ľubovnianske strašidlá