Kalendár podujatí

Vŕbová píšťalka

Typ podujatia:
kultúra
Miesto podujatia:
Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Dátum konania:
14.11.2019

Zodpovedná osoba: Mgr. Pacoltová Veronika, CVČ Stará Ľubovňa

Súťaž v ľudovom speve.
Typ podujatia: kultúra
Miesto konania: CVČ Stará Ľubovňa
Popis podujatia: podujatie určené pre žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa