Kalendár podujatí

Na Ondreja

Typ podujatia:
zábava
Dátum konania:
28.11.2019

Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, CVČ Stará Ľubovňa
Typ podujatia: kultúra, tradície
Miesto podujatia: ZŠ Podsadek, 28. 11. o 13.00 h
Popis podujatia: podujatie pre rómske deti zamerané na uchovávanie ľudových tradícii / liatie olova , pranostiky viažuce sa k menu Ondrej a adventnému obdobiu/