Kalendár podujatí

Každý deň bez násilia

Typ podujatia:
výchova
Miesto podujatia:
Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Dátum konania:
18.04.2019

Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa

Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
Podujatie zamerané na prevenciu socialno-patologických javov.
Typ podujatia: prednáška
Miesto podujatia: Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Popis podujatia: Určené pre problémovú mládež ZŠ, začiatok podujatia o 11.00 h.