Kalendár podujatí

Zázračná noc v CVČ

Typ podujatia:
voľný čas
Miesto podujatia:
Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Dátum konania:
09.03.2023 - 10.03.2023

Vedúci podujatia: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ

Informačné pokyny + záväzná prihláška na stiahnutie

 

Vážení rodičia !

Centrum voľného času v Starej Ľubovni organizuje počas jarných prázdnin v dňoch

9. marca – 10. marca  2023 /noc zo štvrtka na piatok/ spoločné stretnutie detí zo záujmových útvarov pri Centre voľného času pod názvom ZÁZRAČNÁ NOC V CVČ.

POPLATOK: 5 € /večera, pitný režim, ceny na súťaže, pomôcky /

PROGRAM: 9. marca 2023 /štvrtok/

19.15 h – 19.30 h príchod, prezencia

19.30 h – 20.00 h energizery, spoločenské hry na zoznámenie  

20.00 h – 20.30 h občerstvenie  

20.30 h – 21.15 h štafetové súťaže družstiev

21.15 h – 21.30 h občerstvenie /hotdog, čaj zabezpečuje CVČ/

21.30 h – 22.00 h príprava na podujatie Hľadáme detské talenty - Karaoke show

22.00 h – 23.00 h Hľadáme detské talenty – Karaoke show

23.00 h – 24.00 h PYŽAMOVÁ DISCO PÁRTY, MISS A BOY PYŽAMO 2023                      

24.00 h – Rozprávočka na DOBRÚ NOC!!!!!     

10. marca 2023 /piatok/

7.00 h budíček

7.00 h hygiena, raňajky /z vlastných zásob + teplý čaj zabezpečí CVČ/

7.30 h - 8.00 h odchod domov

SO SEBOU SI DIEŤA DONESIE: karimatku, spací vak, hygienické potreby, domáci úbor, prezuvky, pyžamo, pohár, balíček na ráno /chladnička je k dispozícii /.

Pedagogický dozor vykonávajú pracovníci Centra voľného času.

V prípade, že dieťa nevlastní  karimatku a spací vak je v nutných prípadoch možnosť zapožičania v CVČ. Ak prihlásené dieťa z vážnych dôvodov nemôže na podujatie nastúpiť je potrebné to včas oznámiť, tri dni pred nástupom alebo zabezpečiť za seba náhradu. Po zakúpení potravín finančná čiastka už nebude vrátená. 

Vybavuje: PhDr. Alena Hriňáková, Tel. kontakt: 0902376765

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE JA POD OBRÁZKOM.

Zázračná noc v CVČ

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist