Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201619 9/13/2016 Príkazná zmluva č. 4/2016 - činnosť školiteľa Ing. Dušan Holotňák   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201620 9/13/2016 Príkazná zmluva č. 5/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Ľudmila Smoroňová   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201621 9/20/2016 Príkazná zmluva č. 6/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Ľudmila Smoroňová   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201622 9/20/2016 Príkazná zmluva č. 7/2016 - činnosť školiteľa Ing. Dušan Holotňák   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201623 9/20/2016 Príkazná zmluva č. 8/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Lenka Vašková   80.00 EUR 
Detail Invoice došlá 08/2016 8/31/2016 Zoznam faktúr za 08/2016 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201624 9/20/2016 Dohoda č. 147/2016/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola... Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201625 9/27/2016 Dohoda o vykonaní odbornej praxe Súkromná stredná odborná škola    
Detail Invoice došlá 09/2016 9/30/2016 Zoznam faktúr za 09/2016 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201626 10/11/2016 Dohoda č. 214/2016/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201627 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Komenského 6   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201628 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Levočská 6   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201629 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Za Vodou 14   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201630 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Podsadek 140   0.00  
Detail Invoice došlá 10/2016 10/31/2016 Zoznam faktúr za 10/2016 viď príloha    
Detail Invoice došlá 11/2016 11/30/2016 Zoznam faktúr za 11/2016 viď príloha    
Detail Invoice došlá 12/2016 12/31/2016 Zoznam faktúr za 12/2016 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201633 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK Centrum voľného času, Košice   40.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201634 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK Centrum voľného času, Gelnica   40.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201635 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK Centrum voľného času, Trebišov   40.00 EUR 
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist