Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201707 8/7/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z fin. prostriedkov AVF Audiovizuálny fond , Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z201708 8/9/2017 Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov Lukáš Kočnar - PRO-Factor    
Detail Contract Dodávateľská Z201709 8/22/2017 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB Banka Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201710 9/4/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu    
Detail Contract Dodávateľská Z201712 10/2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14,Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 08/2017 8/31/2017 Zoznam faktúr za 08/2017 viď príloha    
Detail Invoice došlá 09/2017 9/30/2017 Zoznam faktúr za 09/2017 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201711 9/18/2017 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove, odor školstva    
Detail Contract Dodávateľská Z201713 9/19/2017 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove, odor školstva    
Detail Contract Dodávateľská Z201714 11/8/2017 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14 , 064 01 Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201715 10/2/2017 Príkazná zmluva č.3/2017 Alžbeta Selepová    
Detail Contract Dodávateľská Z201716 11/8/2017 Príkazná zmluva č.4/2017 Jozef Smoroň    
Detail Contract Dodávateľská Z201717 11/8/2017 Príkazná zmluva č.5/2017 Ľudmila Smoroňová    
Detail Contract Dodávateľská Z201718 11/17/2017 Príkazná zmluva č.6/2017 Ján Smatana    
Detail Contract Dodávateľská Z201719 12/11/2017 Dohoda č.160/2017/§ 54- PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201720 12/21/2017 Zmluva o bežnom účte VÚB Banka Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201721 12/21/2017 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Livonec SK, s.r.o.    
Detail Invoice došlá 10/2017 10/31/2017 Zoznam faktúr za 10/2017 viď príloha    
Detail Invoice došlá 11/2017 11/30/2017 Zoznam faktúr za 11/2017 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201801 1/12/2018 Zmluva o nájme kultúrneho zariadenia Ľubovnianska nemocnica    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist