Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201901 1/17/2019 Dodatok č.1 Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Contract Dodávateľská Z201902 1/18/2019 Dodatok č.1 Slobyterm, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201903 1/23/2019 Dodatok k poistnej zmluve 11-44763 Union poisťovňa,a.s.    
Detail Invoice došlá 12/2018 12/31/2018 Zoznam faktúr za 12/2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201904 1/23/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme kult. zariad. Ľubovnianska nemocnica, n.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201905 2/22/2019 Licenčná zmluva o poskytovaní služieb Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava    
Detail Invoice došlá 1/2019 1/31/2019 Zoznam faktúr za 01/2019 viď príloha    
Detail Invoice došlá 2/2019 2/28/2019 Zoznam faktúr za 02/2019 viď príloha    
Detail Invoice došlá 3/2019 3/31/2019 Zoznam faktúr za 03/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201906 4/15/2019 Zmluva o bežnom účte VÚB Banka, a.s.    
Detail Invoice došlá 04/2019 4/30/2019 Zoznam faktúr za 04/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201907 5/29/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku CLASS AGENCY, s.r.o.    
Detail Invoice došlá 05/2019 5/31/2019 Zoznam faktúr za 05/2019 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201908 6/3/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Kresťanské spoločenstvo Poprad    
Detail Contract Dodávateľská Z201909 6/14/2019 Dohoda o grante - Erasmus+ IUVENTA - Slov.inštitút mládeže    
Detail Contract Dodávateľská Z201910 6/26/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Invoice došlá 06/2019 6/30/2019 Zoznam faktúr za 06/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201911 8/8/2019 Kúpna zmluva O2    
Detail Invoice došlá 07/2019 7/31/2019 Zoznam faktúr za 07/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201912 8/21/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist