Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Odberateľská 3.12.2007 2/23/2012 Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytnutí WEB priestoru a mailu pre... Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Contract Odberateľská 9.11.2007 2/23/2012 Zmluva o upgrade webovej prezentácie www.cvc.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Contract Dodávateľská Z202218 7/18/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z AVF Audioviyuálny fond 42169330   
Detail Contract Dodávateľská Z201632 10/12/2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci - PPK Centrum voľného času, Strážske 42111544  40.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201631 10/12/2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci - PPK Asociácia centier voľného času SR 37817060  240.00 EUR 
Detail Invoice došlá 100211742 2/20/2012 Predplatné - Zvesti MS A MK SR Slovenská pošta 36631124  6.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská 0700304 2/23/2012 Dátové služby Prvá internetová 36515892   
Detail Contract Odberateľská 780/04/PO/234/35 2/24/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250   
Detail Invoice došlá 7210098734 2/20/2012 Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2011-31.12.2011 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  153.26 EUR 
Detail Invoice došlá 7484908708 2/20/2012 Fa za elektrinu - 1.1.2012-29.2.2012 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  624.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská 5100307224C 3/14/2012 Dodávka, distribúcia a prenos elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Contract Odberateľská 28.2.2008 3/14/2012 Vývoz a zneškodňovanie odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Contract Odberateľská 005/06 3/14/2012 Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Invoice došlá 1202042 2/20/2012 Odvod za zapožičanie filmu Saxána a lexikon kúziel Film Europe s.r.o. 35934271  19.80 EUR 
Detail Contract Odberateľská 0238121 2/23/2012 Zmluva o pripojení ISDN a poskytovanie s tým súvisiacich služieb Slovenské Telekomunikácie 35851244   
Detail Invoice došlá 7312362207 2/20/2012 FA za opakovanú dodávku zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  824.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská 1.10.2008 3/14/2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Contract Dodávateľská Z201611 4/29/2016 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Invoice došlá 1010386901 2/20/2012 FA za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469  74.44 EUR 
Detail Invoice došlá 4735057551 2/20/2012 FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  71.64 EUR 
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist