Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202205 1/31/2022 Dohoda o poskytnutí príspevkov projektu-"Chyť sa svojej šance" ÚPSVaR Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202206 1/27/2022 Príkazná zmluva Barbora Zichová    
Detail Contract Dodávateľská Z202207 2/1/2022 Zmluva o nájme bytových priestorov Hubert Pilát    
Detail Contract Dodávateľská Z202208 2/15/2022 Dohoda č.38/2022/RÚŠS o spolupráci a organizovaní súťaží RÚŠS Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202209 2/28/2022 Dodatok č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb Livonec SK, s.r.o.    
Detail Invoice došlá 1/2022 2/7/2022 Zoznam faktúr za 1/2022 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202210 2/28/2022 Zmluva podľa §631 Mgr. Lenka Vašková    
Detail Contract Dodávateľská Z202211 2/28/2022 KÚPNA ZMLUVA č.2420266673 O2 Slovakia, s.r.o.Bratislava    
Detail Invoice došlá 2/2022 3/7/2022 Zoznam faktúr za 2/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 3/2022 4/11/2022 Zoznam faktúr za 3/2022 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202212 3/4/2022 Dohoda o grante IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202213 5/3/2022 Zmluva o vyplatení príspevku McDonald s Cup 2021/2022 1 CLASS AGENCY. s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202214 5/6/2022 Zmluva o servisnej starostlivosti FLEX-F 804-22-012 CBC obch. PP Holova    
Detail Contract Dodávateľská Z202215 5/11/2022 Príkazná zmluva č.2/2022 PhDr. Katarína Hlinková    
Detail Contract Dodávateľská Z202216 5/11/2022 Príkazná zmluva č.3/2022 Kristína Miklušová    
Detail Contract Dodávateľská Z202217 5/11/2022 Príkazná zmluva č.4/2022 Rastislav Jankula    
Detail Invoice došlá 4/2022 5/10/2022 Zoznam faktúr za 4/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 5/2022 6/10/2022 Zoznam faktúr za 5/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 6/2022 7/18/2022 Zoznam faktúr za 6/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 7/2022 8/19/2022 Zoznam faktúr za 7/2022 viď príloha    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist