Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Invoice došlá 12/2017 12/31/2017 Zoznam faktúr 12/2017 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201802 1/12/2018 Zmluva o spolupráci V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže    
Detail Contract Dodávateľská Z201803 1/18/2018 Kúpna zmluva O2 Slovakia,s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201804 2/9/2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenska spoločnosť    
Detail Invoice došlá 01/2018 1/31/2018 Zoznam faktúr za 01/2018 viď príloha    
Detail Invoice došlá 02/2018 2/28/2018 Zoznam faktúr za 02/2018 viď príloha    
Detail Invoice došlá 03/2018 3/31/2018 Zoznam faktúr za 03/2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201805 4/24/2018 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve MADE spol.s.r.o.    
Detail Invoice došlá 04/2018 4/30/2018 Zoznam faktúr za 4/ 2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201806 4/24/2018 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania DOXX-Stravné lístky, s r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201807 4/26/2018 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Direct Parcel Distribution SK s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201808 5/23/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. Košice    
Detail Invoice došlá 05/2018 5/31/2018 Zoznam faktúr za 05/2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201809 5/30/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava    
Detail Contract Dodávateľská Z201810 6/7/2018 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské nivy44/2, BA    
Detail Contract Dodávateľská Z201811 6/11/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR MK SR, Námestie SNP č.33, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z201812 6/13/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201813 6/13/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201814 6/14/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201815 6/14/2018 Dodatok k zmluve Prvá internetová, s.r.o.    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist