Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202213 5/3/2022 Zmluva o vyplatení príspevku McDonald s Cup 2021/2022 1 CLASS AGENCY. s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201641 11/22/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK ABC - Centrum voľného času, Prešov   40.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201609 3/22/2016 Dohoda o spolupráci č. 20160322-01 Aktívny život, o.z.   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201614 5/31/2016 Príkazná zmluva č. 2/2016 - činnosť projektového manažéra Alžbeta Selepová   240.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201715 10/2/2017 Príkazná zmluva č.3/2017 Alžbeta Selepová    
Detail Invoice došlá 011-6623 2/20/2012 FA za časopisy SLÁVIK 2012 za obdobie sept. 2011 - august 2012 ARES spol. s r.o. 31363822  4.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201631 10/12/2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci - PPK Asociácia centier voľného času SR 37817060  240.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská Z201501 1/14/2015 Zmluva o vzájomnej spolupráci Asociácia slovenských filmových klubov    
Detail Contract Odberateľská Z201510 7/24/2015 Zmluva o dielo - digitalizácia KINO AudioMaster s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202218 7/18/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z AVF Audioviyuálny fond 42169330   
Detail Contract Odberateľská Z201502 1/27/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z FP Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z201521 11/16/2015 Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202011 9/28/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202013 10/1/2020 Podpora návštevnosti na slov. kinematografické diela Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202016 11/30/2020 Zmluva O poskytnutí dotácie Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z201707 8/7/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z fin. prostriedkov AVF Audiovizuálny fond , Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202112 12/3/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z AVF Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202113 12/28/2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie-AVF667/2020-9/2.3 Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z201818 8/27/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie AVF AVF, Grőslingová 53, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202206 1/27/2022 Príkazná zmluva Barbora Zichová    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist