Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201826 11/26/2018 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR    
Detail Contract Dodávateľská Z201701 1/9/2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202205 1/31/2022 Dohoda o poskytnutí príspevkov projektu-"Chyť sa svojej šance" ÚPSVaR Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202104 7/29/2021 Dohoda na podporu rozvoja ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57    
Detail Contract Dodávateľská Z201719 12/11/2017 Dohoda č.160/2017/§ 54- PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201816 6/29/2018 Dohoda o poskytnutí fin.prostriedku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201822 9/27/2018 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201901 1/17/2019 Dodatok č.1 Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Contract Dodávateľská Z201910 6/26/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Contract Odberateľská Z201508 6/15/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201520 10/22/2015 Dohoda č. 15/38/50J/35 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3,886.56 EUR 
Detail Contract Odberateľská Z201523 11/27/2015 Dohoda č. 38/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201601 1/26/2016 Dohoda č. 16/38/52A/23 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201602 1/27/2016 Dohoda č. 16/38/010/5 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201616 8/5/2016 Dohoda č. 133/2016/§54-CzKN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   8,213.19 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201923 11/27/2019 Zmluva o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Contract Dodávateľská Z201926 12/23/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku-19/38/50J/71 Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Contract Dodávateľská Z201802 1/12/2018 Zmluva o spolupráci V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže    
Detail Invoice došlá 1290000352 2/20/2012 FA za stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  900.00 EUR 
Detail Invoice došlá 1290000631 2/20/2012 FA za odobraté stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  900.00 EUR 
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist