Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201904 1/23/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme kult. zariad. Ľubovnianska nemocnica, n.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201817 7/25/2018 Zmluva o poskytnutí služby Ľubovnianske múzeum-hrad    
Detail Contract Dodávateľská Z201717 11/8/2017 Príkazná zmluva č.5/2017 Ľudmila Smoroňová    
Detail Contract Dodávateľská Z201708 8/9/2017 Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov Lukáš Kočnar - PRO-Factor    
Detail Contract Dodávateľská Z202103 7/2/2021 Dodatok k zmluve č.21 Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z202105 9/8/2021 Zmluva o vyvesovaní plagátov Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z202002 2/17/2020 DODATOK K LIC.ZMLUVE č.U1529/2013 MADE spol s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201805 4/24/2018 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve MADE spol.s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201812 6/13/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202012 10/1/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Materská škola vsetínska, Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201509 7/6/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201518 10/13/2015 Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku Mesta Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201605 2/26/2016 Dodatok č. 3 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2570/2002 Mesto Stará Ľubovňa   503,640.47 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z202017 12/1/2020 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201505 2/18/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metodicko-pedagogické centrum    
Detail Contract Dodávateľská Z201507 3/16/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Mgr. Darina Melegová    
Detail Contract Dodávateľská Z201703 7/1/2017 Príkazná zmluva č.2/2017 Mgr. Jana Lukačovská    
Detail Contract Dodávateľská Z201618 9/13/2016 Príkazná zmluva č. 3/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Lenka Vašková   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201623 9/20/2016 Príkazná zmluva č. 8/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Lenka Vašková   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z202210 2/28/2022 Zmluva podľa §631 Mgr. Lenka Vašková    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist