Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201601 1/26/2016 Dohoda č. 16/38/52A/23 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201602 1/27/2016 Dohoda č. 16/38/010/5 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201604 2/4/2016 Dohoda č. 14/2016/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží regionálneho kola... Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201603 1/31/2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s.   13.28 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201605 2/26/2016 Dodatok č. 3 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2570/2002 Mesto Stará Ľubovňa   503,640.47 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201606 2/29/2016 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Európa v škole, okresné kolo. Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201607 3/8/2016 Zmluva o bežnom účte - projektový účet VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201608 3/21/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - kultúrne poukazy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Detail Contract Dodávateľská Z201609 3/22/2016 Dohoda o spolupráci č. 20160322-01 Aktívny život, o.z.   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201610 4/11/2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201611 4/29/2016 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Contract Dodávateľská Z201613 5/17/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  8,000.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201612 5/2/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž Slobyterm, spol. s r.o.   248.64 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201614 5/31/2016 Príkazná zmluva č. 2/2016 - činnosť projektového manažéra Alžbeta Selepová   240.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201615 5/31/2016 Príkazná zmluva č. 1/2016 - činnosť projektového manažéra JUDr. Lukáš Antoni   300.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská Z201616 8/5/2016 Dohoda č. 133/2016/§54-CzKN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   8,213.19 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201617 9/7/2016 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Obchodná akadémia Stará Ľubovňa   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201618 9/13/2016 Príkazná zmluva č. 3/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Lenka Vašková   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201619 9/13/2016 Príkazná zmluva č. 4/2016 - činnosť školiteľa Ing. Dušan Holotňák   80.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201620 9/13/2016 Príkazná zmluva č. 5/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Ľudmila Smoroňová   80.00 EUR 
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist